VARMT VÄLKOMMEN, MINUS!

Till att börja med vill STABEN varmt välkomna MINUS till sitt äventyr i Linkeboda. Grattis, MINUS! STABEN hoppas att MINUS kommer att stormtrivas på LiU, tillsammans med alla andra MINUS.

Kom ihåg att svara på nolleenkäten, MINUS! Tokviktigt om MINUS vill vara med på nolle-p, ju.

Nolleenkäten

MINUS får inte glömma att skapa en nollebricka enligt länkat dokument. Denna nollebricka ska MINUS bära runt halsen under hela Nolle-p. Detta är ytterst viktigt, ju.

STABEN kommer se till att hemsidan kontinuerligt uppdateras med ny tokviktig information när nolle-p närmar sig.

Bra-att-ha-länkar

Information angående COVID-19

STABEN vill att MINUS ska ha ett så bra nolle-p som möjligt trots rådande situation. För att möjliggöra detta följs råden från LiU, LinTek och Folkhälsomyndigheten.

Kontakt

Har MINUS några frågor kan MINUS alltid skicka supersnabb och framför allt digital post till STABEN på info@staben.info.