STABEN

Fadderansökan för Nolle-P 2020 är nu öppen!

Ansökan sker i två omgångar.

Omgång 1

När:
15/3-1/4
Roller som ingår:
Überfadder, Överfaddrar, ÖverBiljettfadder, ÖverDragCoacher och ÖverHäfvCoacher

Omgång 2

När:
2/4-19/4
Roller som ingår:
Klassfaddrar, Biljettfaddrar, Företagsfaddrar, Boendefaddrar, Foto- och Filmfaddrar, DragCoacher, HäfvCoacher, Fusknollan och vanliga faddrar
Mer info och ansökan