Fadder

Som fadder tar du på dig rollen som förebild för nollan. Du har den personliga kontakten med nollan i nollegrupperna och är med och guidar nollan under sina första, fantastiska veckor på LiU. Som fadder har du stor påverkan på nollan och nollans uppfattning om allt de upplever under Nolle-P. Du har en hel del ansvar som är både lärorikt och roligt! Det är faddrarna som får Nolle-P att gå runt och gör allt möjligt!

Som fadder ska du:

 • Vara delaktig i Nolle-P i den utsträckning du angett

 • Följa mottagningspolicyn

 • Arbeta minst ett jobbpass som mat-, rigg-, eller nykterfadder under Nolle-P.

Fördelar med att vara fadder:

 • Vara med och anordna ett tokbra Nolle-P

 • Träffa en massa trevliga människor

 • Få gå på samt få förköp till de olika evenemangen som är under Nolle-P

 • Gå på Faddertok

Olika jobbpass

Alla faddrar måste arbeta minst ett jobbpass som mat-, rigg-, eller nykterfadder.

Nykterfadder

Att vara nykterfadder innebär att du ska finnas tillgänglig under ett evenemang under Nolle-P och vara nykter under det arrangemanget. Till varje arrangemang ska det enligt mottagningspolicyn finnas minst 1 nykter fadder per 20 nollan, så du kommer aldrig vara ensam nykterfadder. Kul att gå på eventet GRATIS med, ju!

Riggfadder

Som riggfadder kommer du under ett arrangemang hjälpa Överfaddrarna att rigga upp före och ner efter. Arbetsuppgifterna kan till exempel innefatta att bära saker, sätta upp tält, bord och grillar. Kul att bära saker, ju!

Matfadder

Som matfadder kommer du under ett arrangemang hjälpa Överfaddrarna att förbereda, tillaga och servera maten. Mums, mat!

Überfadder

Überfaddern leder Överfaddrarna och har mycket nära kontakt med STABEN. Tidigare involvering i Nolle-P är ett stort plus då det kräver mycket ansvar och underlättar arbetet.

Överfadder

Överfaddrarna är ett slags underfadderi till STABEN som leds av Überfaddern. Som Överfadder kommer du att vara en del av den grupp som STABEN litar mest på och kommer få hjälpa till extra med de evenemang som STABEN anordnar och se hur saker går till bakom kulisserna. Mycket bra erfarenhet om man vill bli STABEN själv någon dag ju!

Din uppgift kommer bestå av att sköta de uppgifter som STABEN har svårt med då STABEN är i karaktär, såsom försäljning, riggning, matlagning, etc. Du kommer även vara med och leda de rigg- och matfaddrar som jobbar under evenemangen. Som Överfadder är det viktigt att du kan närvara under hela Nolle-P. Men det är okej att gå iväg och skriva någon tenta.

Fördelar som Överfadder:

 • Man får en djupare insikt i hur Nolle-P arrangeras. Mycket bra erfarenhet till exempel om man själv vill bli STABEN!

 • Som tack kommer STABEN att anordna något för Överfaddrar, Klassfaddrar och Biljettfaddrar.

 • STABEN bjuder in Överfaddrarna till evenemang vi arrangerar utanför Nolle-P.

 • Får hänga med STABEN inför Nolle-P.

 • Under din tid som Överfadder kommer du även få lära känna massa nytt roligt folk, och STABEN! Tokbra, ju!

Klassfadder

Din uppgift är att vara insatt i hur alla aktiviteter går till och vad som behövs till dem, så att du kan vara med på nollans klassföreståndartid och se till att nollan får den informationen som behövs. Utöver detta kommer du även finnas till hands på vissa av nollans pass för eget arbete och hjälpa till efter bästa förmåga. Du kommer att få en mer personlig relation med nollan, så att nollan känner att de har åtminstone en fadder i varje klass de kan vända sig till ifall de har något som de behöver fråga.

Som klassfadder jobbar man tätt med biljettfaddern tillhörande samma klass.

Fördelar som Klassfadder:

 • Mycket bra erfarenhet om man själv vill bli STABEN!

 • Som tack kommer STABEN att anordna något för Överfaddrar, Klassfaddrar och Biljettfaddrar

 • Träffa massa fina Nollan och hjälpa dem extra mycket under deras första veckor på LiU!

Överbiljettfadder

Som Överbiljettfadder leder du Biljettfaddrarna. I det menas bl.a. att schemalägga dem och se till att allt som behövs inför biljettförsäljning finns tillgängligt. Du kommer även ha mycket kontakt med Biljettansvarig i STABEN.

Biljettfadder

Biljettfaddrarna leds av Överbiljettfaddern. Ditt främsta uppdrag är att sälja biljetter till de olika evenemangen som pågår under Nolle-P. Du kommer också vara med på nollans alla klassföreståndartider så nollan alltid har någon att fråga gällande biljetter.

Som biljettfadder jobbar man tätt med klassfaddern tillhörande samma klass.

Fördelar som Biljettfadder:

 • Mycket bra erfarenhet om man själv vill bli STABEN!

 • Som tack kommer STABEN att anordna något för Överfaddrar, Klassfaddrar och Biljettfaddrar

 • Får djupare insikt i hur arbetet med försäljning fungerar i Nolle-P

Företagsfadder

Som företagsfadder får du kontaktuppgifter till ett av de företag som kommer vara med och träffa nollan under något evenemang under Nolle-P. Din uppgift är att inför Nolle-P ta kontakt med ditt företag och agera kontaktperson för oss i STABEN. Du ska hjälpa företaget till bästa förmåga så att deras närvarande är givande både för dem och nollan.

Nollegruppsledare

I varje nollegrupp kommer det finnas en fadder som är nollegruppsledare. Som nollegruppsledare har man främsta ansvaret att information kommer fram till nollegruppen så snabbt som möjligt. Du har också ansvar för att nolleuppdraget går framåt och blir genomfört. Som nollegruppsledare delegerar du även arbete och ansvar till resten av faddrarna i nollegruppen.

Häfvcoach

Som Häfvcoach sköter du uttagningen och träningen av häfvlaget inför M-sektionens tävling Häfvet som troligtvis kommer äga rum på fredagen andra veckan i Nolle-P. Med fördel bör du ha varit med i häfvlaget förut.

Dragcoach

Som Dragcoach sköter man uttagningen och träningen av draglaget inför I-sektionens festhelg Dra’t i Spa’t. Med fördel bör du ha varit med i draglaget förut.

Foto- och Filmfadder

STABEN skulle tycka att det vore jättekul om hela Nolle-P kunde fångas på bild och/eller film i så stor utsträckning som möjligt, ju. Därför vill STABEN ha dig som kan tänka dig att ta hand om den uppgiften och se till att STABEN får tillgång till det efter Nolle-P. Med fördel bör du ha egen utrustning.

Som fotofadder får du:

 • Gå GRATIS på alla evenemang som det behöver fotas på!

 • Gå på specialfaddertack

Fusknollan

Som fusknollan är du den där filuren som alla faddrar vet inte är en nollan men som nollan tror är en nollan. Din uppgift är att iklä dig en extrem karaktär och följa med under nollans aktiviteter. När du närvarar med nollan så ska du spela din roll på sådant sätt att det bryter isen mellan nollan. Du kommer att avslöjas för nollan senast dag 3 och kan sedan återgå till att vara fadder. Antingen får man komma på ett eget förslag till sin karaktär, eller kan man komma på något tillsammans med STABEN. Skulle du ha ett förslag, men inte vill vara fusknollan själv så mottager STABEN gärna det förslaget.

Boendefadder

Varje år är det tyvärr så att några nollan inte lyckats hitta ett hem i Linkeboda till Nolle-P. Som boendefadder är det din uppgift att hjälpa nollan med det genom att låna ut en soffa, madrass eller liknande till en nollan under Nolle-P för att nollan ska ha någonstans att sova, ju. Detta är såklart bara tillfälligt boende för nollan och betalning sköter ni själva. Det är mycket uppskattat, speciellt från nollan!

Läs mer om nollegrupper
Ansök (omgång 2)